โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตเพื่อการวิจัย (๓๒๐๔-๒๐๐๗ )
ผู้สอน

ปาตีเมาะ อูเมาะอาลี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตเพื่อการวิจัย (๓๒๐๔-๒๐๐๗ )

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28417

สถานศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งยางแดง

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับ นศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.