ม.4.9 กราฟิกแอนิเมชั่นและการนำเสนอ(2/2560)
ผู้สอน

สุศิวกัญญา ปรางสร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ม.4.9 กราฟิกแอนิเมชั่นและการนำเสนอ(2/2560)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28418

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

คำอธิบายชั้นเรียน

กราฟิกแอนิเมชั่นและการนำเสนอ(ง31204)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.