homeelarning
personperson_add
elarning

ผู้สอน
**************** ******************
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
elarning

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28432

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)