elarning
ผู้สอน

**************** ******************

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
elarning

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28432

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับเรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.