คอมพิวเตอร์
ผู้สอน

อรรฆพร คุรุธรรมานนท์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28433

สถานศึกษา
มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.