ผู้สอน
สุภาวดี สุวรรณไตรย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้น ม.5/4 วิชา การเขียนโปรแกรม 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28439

สถานศึกษา

โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ม.5/4  วิชา การเขียนโปรแกรม 2  โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล