เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นปีที่1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พระ ศักรินทร์ ปริปุณณฺสีโล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเชียงราย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเชียงราย