ผู้สอน
ระบบจัดการห้องเรียนออนไลน์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร ปวช. กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นเรียนพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (นักศึกษาการรถไฟ)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28458

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

ติดตามห้องเรียน ส่งงานตรงเวลา สื่อสัตย์ต่อตนเอง