ผู้สอน
นาย ณรงค์ กะวิเศษ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

งานออกแบบ ม.5/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28459

สถานศึกษา

ลำทะเมนไชยพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

งานออกแบบชิ้งงาน