ผู้สอน
นาย ชัยชุมพล กาญจนคลอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2846

สถานศึกษา

โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1