การจัดการระบบมาตรฐานทางการประมง (GMP+HACCP)
ผู้สอน

วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การจัดการระบบมาตรฐานทางการประมง (GMP+HACCP)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28480

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักเกณฑ์วิะีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Pratice: GMP) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analytical Critical Control Point: HACCP) ในผลิตภัณฑ์ประมง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.