ผู้สอน
พุทธพล มงคลวรวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

HIS4802 History of Latin America in the Twentieth Century 2/2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28487

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


คำอธิบายชั้นเรียน

HIS4802 ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกาในศตวรรษที่ 20 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560