โครงงานคอมพิวเตอร์ ง 30233 ชั้น ม.6/3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน

ฉัตรชัย โอษะคลัง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
โครงงานคอมพิวเตอร์ ง 30233 ชั้น ม.6/3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28490

สถานศึกษา
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ง 30233 รายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.