4-3-14-ภาษาไทย
ผู้สอน

นางสาวสุดาภรณ์ ไร่พริก

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
4-3-14-ภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28500

สถานศึกษา
โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนระดับชั้น : ป.2 

สอนวิชา : ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.