4-3-13 สังคม
ผู้สอน

นางสาวจารุณี หนูเทพ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
4-3-13 สังคม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28504

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

 สังคม  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.