เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 6/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี อฬเมือง จ.สระบุรี ในการเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ โดยครูสุภาภรณ์ ภู่ดี