คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 6/1

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี อฬเมือง จ.สระบุรี ในการเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์ โดยครูสุภาภรณ์ ภู่ดี