ผู้สอน
ชไมพร มีทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

4-3-16-สังคมศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28511

สถานศึกษา

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ


คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบรายวิชาสังคมศึกษา