ผู้สอน
กิตติญา ธุระกิจภิญโญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

4-3-6-สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28520

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบรายวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิ