ปวส.1
ผู้สอน

อัญชลี ดวงคำรักษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ปวส.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28553

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การประกอบและติดตั้งซอฟแวร์

วิชา คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.