ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก พย2560 [www.classstart.org/classes/28558]
ผู้สอน

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก พย2560 [www.classstart.org/classes/28558]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28558

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ดาวรุ่ง รร.จุฬาภรณ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.