เพื่อคะแนน.....อ่านเถอะ
ผู้สอน

วิมลสิริ สุขสดเขียว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
เพื่อคะแนน.....อ่านเถอะ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28564

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำอธิบายชั้นเรียน

"เมื่อท่านได้ความรู้อะไรมา กรุณาสรุป แล้วใส่ไว้ในนี้ เพื่อประโยชน์ และความสุข ของชาวนักเรียนทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ"


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.