homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาย จักรกรี งามสมบัติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2857

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)