เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นำพล สาสิงห์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ครูผู้สอนนายนำพล  สาสิงห์