เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Yuasa Test

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) "บริษํท" ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่จักรยานยนต์ ภายใต้ชื่อ YUASA เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่อุตสาหกรรม ซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองในอุตสาหกรรมต่างๆ