การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2