เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2-2017_SMM2203_เทคโนโลยีเซรามิกส์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วัตถุดิบในการทำเซรามิก โครงสร้างผลึกและสมบัติของเซรามิก กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการขึ้นรูปเซรามิก เช่น การอัดผง การเตรียม สลิป เจล และการขึ้นรูปแบบแผ่น ศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมี เชิงกล ไฟฟ้า ความร้อน และเชิงแสงของเซรามิก รวมถึงการศึกษาตำหนิชนิดต่างๆ และปฏิบัติการทางด้านเซรามิกที่เกี่ยวข้อง