ผู้สอน
ณัฐสุภา สุทธา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ระบบหมุนเวียนเลือด


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28594

สถานศึกษา

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบไปด้วย