ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 18 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

2/60_SE_4/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28599

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

BIT 3267 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering 3(3-0-6)  

ปสสท.4/1

วันพุธ 08.30 - 11.30 ห้อง COM5