homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นาย จักรกรี งามสมบัติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2860

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)