ผู้สอน
วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

2/60 Web programming [BIT 2.2 + 2.3]


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28604

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

วันพุธ เวลา 8.30 - 12.30 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4