ผู้สอน
Haneefah Jeh-Alee
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก 2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28605

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก ประจำปีการศึกษา 2560


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.