ผู้สอน
ธัญชนก คำออน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

นโยบายสาธารณะและการวางแผน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28624

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คำอธิบายชั้นเรียน