ผู้สอน
นาย ศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

CET 3227 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี(Computer Organization and Assembly Language)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28626

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

โครงสร้างภายในของไมโครคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมควบคุม ประกอบด้วย โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์ รีจิสเตอร์ เทคโนโลยีของบัส โครงสร้างและประเภทของหน่วยความจำหลัก และ หน่วยความจำแคช โครงสร้างและประเภทของฮาร์ดดิสก์ ฟลอปปี้ดิสก์ อุปกรณ์เก็บข้อมูลทางแสง โครงสร้างและประเภท ของอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างและการทำงานของอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ นอกจากนั้นวิชานี้ยังกล่าวถึง หลักการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี โหมดการอ้างแอดเดรส การถอดรหัสคำสั่ง กลุ่มคำสั่งเคลื่อนย้ายข้อมูล กลุ่มคำสั่ง คณิตศาสตร์ กลุ่มคำสั่งลอจิก กลุ่มคำสั่งควบคุมโปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบโมดูล และการเรียกใช้งานฟังก์ชัน

Information on microcomputer; architecture and control programming including microprocessor structure, register, bus’s technology, structure and types of main memory and cache memory; structure and types of hard disk; floppy disk; optical device; structure and types of secondary storage and other peripheral devices; language programming; addressing mode; instruction decoding; data movement instructions; arithmetic and logic instruction; program control instruction; modular programming and function call