เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CET 4232 ระบบฐานข้อมูล

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

           การพัฒนาระบบสารสนเทศ ลักษณะทั่วไปของระบบสารสนเทศ แบบจำลองข้อมูล อีอาร์ไดอะแกรม การนอร์มัลไลเซซัน เทคนิคการเก็บข้อมูล การบริการข้อมูลและการค้นหาข้อมูล การจัดระบบแฟ้มข้อมูล เทคนิคการเข้าถึงข้อมูลแบบต่างๆ หลักการของระบบฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น แบบเครือข่าย แบบเชิงสัมพันธ์ และแบบเชิงวัตถุ การประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูล