ผู้สอน
Dr. Phodchara Suwannaphachana
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2863

สถานศึกษา

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2555