ผู้สอน
เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

1102304 : การจัดการเรียนรู้ 06 สังคมศึกษา 2/2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28633

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาชั้นปีที่  3 สาขาสังคมศึกษา