รหัสวิชา 2000-1303 วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
ผู้สอน

ห้องเรียนออนไลน์ ปวช. กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
รหัสวิชา 2000-1303 วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28642

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะวิชา

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.