พท 31001 รายวิชาภาษาไทย
ผู้สอน

อรทัย ขวัญแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
พท 31001 รายวิชาภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28658

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.