ผู้สอน
กศน.ตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลมะม่วงสองต้น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

พท31001 ภาษาไทย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28664

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา