ภาษาไทย ม.ปลาย
ผู้สอน

สุวพร เพ็ชรทองนะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ม.ปลาย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28666

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

เพ่ื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.