เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สค31001 สังคมศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อรอุมา สุขจันทร์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

กศน.ตำบลปากพูน