สค 31003 การพัฒนาตนเองชุมชน สังคม
ผู้สอน

อรอุมา สุขจันทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
สค 31003 การพัฒนาตนเองชุมชน สังคม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28676

สถานศึกษา
ศูนยืการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

กศน.ตำบลปากพูน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.