ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนส่งการบ้านให้ทันเวลาน่ะค่ะ