ผู้สอน
อรอุมา สุขจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

อช31003 การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28684

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

กศน.ตำบลปากพูน