เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รหัสวิชา 2700 - 1001 วิชา เครื่องใช้สำนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์ ปวช. กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ลักษณะวิชา

คำอธิบายรายวิชา