ผู้สอน
ห้องเรียนออนไลน์ ปวช. กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

รหัสวิชา 2700 - 1001 วิชา เครื่องใช้สำนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28705

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะวิชา

คำอธิบายรายวิชา