เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รหัสวิชา 2000 - 1204 วิชา ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์ ปวช. กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ลักษณะวิชา

คำอธิบายรายวิชา