homeคณิตศาสตร์
personperson_add
คณิตศาสตร์

ผู้สอน
นางสาว อัยนา ดอมาดา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2872

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาให้ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการต่างๆ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)