เทคโนโลยีขนมอบ (2/2560)
ผู้สอน

นิภาภัทร์ กุณฑล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีขนมอบ (2/2560)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28725

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาบังคับ สำหรับ นักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร 2560


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.