เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทช 31002 สุขศึกษา พลศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา สุขศึกษา พลศึกษา รหัสวิชา ทช 31002

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช