เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พต31001 ถาษาอังกฤเพื่อชีวิตและสังคม

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม พต31001 ระดับ ม.ปลาย จำนวน 5 หน่วยกิต