รายวิชา อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
ผู้สอน

ศรช.ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
28754

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา  อช21003  พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.